KONKURS

NA MASKOTKĘ BIBLIOTEKI /praca przestrzenna/.

WYMYŚL I WYKONAJ MASKOTKĘ KOJARZĄCĄ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ. NADAJ JEJ IMIĘ.

DOSTARCZ DO BIBLIOTEKI DO 30 KWIETNIA 2018.

Organizator Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków, filia w Kaczorowie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Maskotka Biblioteki

  • Organizator

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków, filia Kaczorów

  • Cel konkursu

       Promocja biblioteki

  • Warunki Uczestnictwa

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną- maskotkę biblioteki / praca przestrzenna, wysokość maksymalnie do 30 cm/

Technika i materiały do wykonania pracy są dowolne.

Przystępując do konkursu uczestnik  akceptuje  niniejszy  regulamin,  wyraża  zgodę  na

przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Bolków, filia Kaczorów, w związku z udziałem w konkursie plastycznym „maskotka dla biblioteki” zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), oraz zapewnia, że:

  1. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  2. b) nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć  prac, oraz z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

Każda praca powinna zawierać opis na odwrocie:  imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres,

wiek, tel. kontaktowy.

Na prace czekamy do 30 kwietnia 2018 r.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  poprzez głosowanie, które odbywać się będzie w bibliotece w dniach 7-28 maja 2018 r. Każdy odwiedzający bibliotekę będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie pracę. Przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie biblioteki oraz na stronie FB.

Uwagi można zgłaszać do organizatora:
Biblioteka Publiczna

Gminy i Miasta Bolków, filia Kaczorów

Tel. 692 479 490

e-mail: kaczorow@bibliotekabolkow.pl