Programy, projekty, akcje

I. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków otrzymuje dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych od 2004 roku. Pierwsza umowa została zawarta z Ministerstwem Kultury, właśnie w 2004 roku i dotyczyła kwoty 4 400,00 zł. W kolejnych latach nasza Biblioteka w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów Zadanie Zakup nowości wydawniczych otrzymała w: 2005 r.- 10 100,00 zł; w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa Priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek- 2006 r. – 9 100,00 zł; Priorytet 1 -2007 r.- 11 400,00 zł; 2008 r.- 13 400,00 zł; Program MKiDzN Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek -2009 r. – 3 200,00 zł, Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 2010 r.-10 000,00 zł; 2011 r. -12 000,00 zł; 2012 r. – 19 000,00 z; 2013 r. – 5 800,00 zł; 2014 r.-Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Priorytet 1 – 6 300,00 zł, Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – 30 000,00 z, 2015 r. – 7 600,00 zł, Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych -2016 r. – 7 500,00 zł ; 2017 r.-7 000,00 zł.

II. Z książką na walizkach

Ideą akcji jest propagowanie działalności bibliotek i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na przełomie maja i czerwca odbywają się w bibliotekach spotkania z pisarzami, ilustratorami. Biblioteka w Bolkowie uczestniczy w akcji od 2007 r. i gościła: Kalinę Jerzykowską, Krzysztofa Świątkowskiego, Joannę Papuzińską, Zuzannę Orlińską, Idę Pierelotkin, Barbarę Gawryluk, Pawła Beręsewicza

III. Program Rozwoju Bibliotek

W 2013 roku Biblioteka zakwalifikowała się do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Było to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego partnerem jest Fundacja Billa i Melindy Gates. Program Rozwoju Bibliotek realizowany był przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Od tego czasu zaczęły się intensywne zmiany w naszej Bibliotece. Otrzymaliśmy sprzęt : 8 zestawów komputerowych, 4 aparaty fotograficzne, rzutnik z ekranem, 4 drukarki, 1 laptop i wsparcie techniczne oraz szkolenia. Wartość otrzymanego sprzętu to27 489,79 zł. Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie darowiznę oprogramowania Microsoft o wartości USD $ 21 978,00.

IV. GLA

Od 2014 r. do października 2015 r. dyrektor BPGiM Bolków Wioletta Drewniak uczestniczyła w szkoleniach projektu „Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju edukacji pozaformalnej w bibliotekach publicznych”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. Współpraca z Fundacją z Krakowa zakończyła się otrzymaniem grantu i realizacją wydarzenia „Kropelka do kropelki”. Do jego realizacji zaprosiliśmy uczniów klasy VI b ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie i jej wychowawczynię panią Jolantę Makuch oraz Dział Wodociągów GMZBGKiM w Bolkowie. Analizę działań wydarzenia przedstawiła na sesji w dniu 30 listopada 205 r. dyrektor Biblioteki.

V. DOKIS

Dolnośląska Kultura i Sztuka – www. dokis. plSystem Zarządzania Informacją o Kulturze na Dolnym Śląsku realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego orazOśrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Biblioteka przystąpiła do Systemu w 2014 r.

VI. Moja Pierwsza Książka

W latach 2014-2015 Biblioteka realizowała autorski program dyrektora Wioletty Drewniak skierowany do rodziców/ prawnych opiekunów dzieci urodzonych w tych latach. Cele Programu: zachęcenie rodziców/prawnych opiekunów do czytania dzieciom książek od pierwszych chwil życia dziecka, wspieranie rodziców w trosce o rozwój dziecka, promocja czytelnictwa wśród społeczności lokalnej. Programem objęte zostały dzieci mieszkające na terenie Gminy I Miasta Bolków. Warunkiem udziału w Programie było złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna deklaracji, kwestionariusza a przede wszystkim zapisanie dziecka do Biblioteki, wypożyczanie i czytanie dzieciom książek. Podsumowaniem udziału w Programie było wręczenie dzieciom książek i pamiątkowych zaświadczeń.

VII. Cosinus

Przez dwa lata (2016-2017) braliśmy udział w Programie FH Cosinus z Zabrza. Biblioteka pozyskała 23 książki dla dzieci.

VIII. Paczka literacka

Akcja organizowana była przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (od VIII 2017 r.) Biblioteka otrzymała 4 bezpłatne pakiety zawierające 21 książek oraz 2 audiobooki.


IX. Czytam sobie w bibliotece

W 2015 r. pozyskaliśmy 9 książek z serii „Czytam sobie”. Książki i scenariusze są podstawą działań promujących
czytelnictwo wśród najmłodszych.

X. Przerwa na wspólne czytanie

W październiku 2017 r. braliśmy udział w akcji. Uzyskaliśmy 99 miejsce i 8105 głosów. Osiągnięty wynik był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Biblioteki, czytelników i wszystkich naszych sympatyków. Otrzymaliśmy 50 książek!