Urząd Miejski Bolków

Gminno – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Muzeum Zamek Bolków

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  w Bolkowie

Kultura Na Widoku

Biblioteka Narodowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

Program Rozwoju Bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polska Pomoc

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Jeleniogórskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SODALIS

Skazani na Sukces

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bolkowie