Kontakt

Wioletta Drewniak dyrektor@bibliotekabolkow.pl tel. 530-759-326

Oddział dla Dorosłych

Jolanta Pawlik dorosli@bibliotekabolkow.pl tel. 75/74-13-219

 

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy

Renata Szczypiór dzieci@bibliotekabolkow.pl tel. 75/74-13-219

Informatorium

Renata Kwolek renata@bibliotekabolkow.pl tel. 75/ 74-13-219

 

Filia w Kaczorowie

Grażyna Książek kaczorow@bibliotekabolkow.pl tel. 692-479-490

 

Filia w Lipie

Joel Śluczka lipa@bibliotekabolkow.pl tel. 578-915-320

 

 

Filia w Wierzchosławicach

Nieczynne

 

Inspektorem Ochrony Danych w BPGiM Bolków jest pan Leszek Malinowski. Kontakt z inspektorem jest możliwy w siedzibie Administratora lub drogą mailową pod adresem iod@bibliotekabolkow.pl